Khu công nghiệp Vĩnh Lộc: Quy hoạch và danh sách công ty

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc: Quy hoạch và danh sách công ty

STT TÊN CÔNG TY  NGÀNH NGHỀ CHÍNH  ĐỊA CHỈ  1 Công Ty TNHH Molax Vina May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán B28/1-B29/1 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 2 Công Ty TNHH Parapex May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán Lô 6a Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 3 Công Ty TNHH SX TM Tân Quang Minh Nước Giải Khát Lô C21-23/I Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 4 Công Ty TNHH Complete Saigon Bao Bì – Vật Liệu Lô 6b Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 5 Công Ty CP Thực Phẩm Cholimex Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói Lô C40-43/1 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 6 Công Ty TNHH Tm Bao Bì Sài Gòn Bao Bì – Dịch Vụ Lô B56-57/2 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 7 Công Ty CP SX TM Kỳ Phát Vải Bạt Lô C8/2-C9/2-C9b/2 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 8 Dntn Dy Khang Mực & Mực In Lô A25/1-A26/1 Đường 2c KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 9 Công Ty TNHH Công Nghiệp Bao Bì Visingpack Bao Bì – Dịch Vụ Lô C10/I Khu C Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 10 Công Ty CP Phát Cao Su – Sản Phẩm Lô C64/2 Đường 8 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 11 Dntn SX TM Nguyên Phát Sợi Lô B3/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 12 Công Ty Ld Bột Quốc Tế Bột & Ngũ Cốc Lô 32c/1 Đường 2g KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 13 Công Ty CP Thủy Hải Sản Việt Nhật Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk C34/I Đường 2g KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 14 Công Ty TNHH Kim Liên Thành May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán Lô C18b/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 15 Công Ty TNHH Hitech Precision Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất Lô 2b Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 16 Công Ty Sx Áo Len Xuất Khẩu (Dapto) May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán B8-B9/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 17 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm Hóa Dược – Dược Liệu Lô B15/I, B16/I Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 18 Công Ty TNHH He Chang Chỉ – May & Thêu Lô 4a Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 19 Công Ty TNHH Chaang Chiia (Vietnam) Cây Thông Giả & Đồ Trang Trí Lô B10-11-12/2 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 20 Công Ty TNHH SX TMdv Tân Thuận Tiến Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán A54/2 Đường 2d KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 21 Công Ty TNHH SX TM Tiến Thịnh Nhựa – Sản Phẩm A1/1-A1b/1 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 22 Công Ty TNHH Bum Jin Vina May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán B27/I-B29/I Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 23 XN Vật Tư Vận Tải Điện – Thiết Bị & Dụng Cụ Điện Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 24 Công Ty TNHH Nhựa Ming Pak Nhựa – Sản Phẩm Lô B51/1 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 25 Công Ty TNHH Quốc Tế Đài An May Mặc Lô A4/1 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 226 Công Ty TNHH Tm Đại Phú Sơn Tĩnh Điện Lô D2/1 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 27 Công Ty TNHH Golden Stars Sài Gòn Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán Lô D5/1 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 28 Công Ty TNHH Tanaka Sangyo Việt Nam Bao Bì Lô 1 Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 29 Công Ty TNHH Javi Băng Vệ Sinh Lô 3b Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 30 Công Ty TNHH Công Nghiệp Đông Hòa Quạt Điện & Linh Kiện Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 31 Công Ty TNHH Quốc Tế Sue’s Việt Nam Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán Lô B55/2 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 32 Công Ty Cổ Phần Hoàng Quỳnh Nhựa – Sản Phẩm Lô A73/I Đường 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 33 Công Ty Ld Riken Việt Nam Chất Mài Mòn Lô C4 Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 34 Công Ty TNHH Vina Foods Kyoei Bột & Ngũ Cốc A55/2 Đường 2d KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 35 Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Perfect Việt Nam Y Tế – Vật Tư & Thiết Bị Lô D7/1 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 36 Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Hòa Phong Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất Lô 8c/1 Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 37 Công Ty TNHH SX TM Thuận Thiên Nhựa – Bao Bì B7/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp. HCM 38 Công Ty TNHH Hồng Việt Nghề: In – Thiết Bị In Lô 8a Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 39 Công Ty TNHH Tm Chế Biến Thực Phẩm Vĩnh Lộc Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói Lô C38/1-C39/1 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 40 Công Ty Ld Phạm-Asset Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói Lô D4/1 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 41 Công Ty TNHH Hoshino (Việt Nam) Xe Hơi – Phụ Tùng Lô C55/2 Đường 8 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 42 Công Ty CP Đầu Tư Tm Thủy Sản (Incomfish) Xuất Nhập Khẩu – Công Ty Lô A77/1 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 43 Công Ty Bao Bì Và Tm Quang Huy (TNHH) Bao Bì – Vật Liệu Lô C18/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 44 Công Ty TNHH Chỉ Ming Shyang Chỉ – May & Thêu Lô A3/1 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 45 Công Ty TNHH SX TM Đức Hân Nhựa – Sản Phẩm Lô A2/1 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 46 HTX Cơ Khí Tm 2/9 Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất Lô C39b/1 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 47 Công Ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Bột Mì (Vikybomi) Bột & Ngũ Cốc Lô 32c/1 Đường 2g KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 48 Dntn Trường Vinh Phát Thủy Tinh Lô A5/2-A6/2 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 49 Công Ty CP Hải Sản S.G (S.G Fisco) Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk Lô C24-24b/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 50 Công Ty Cổ Phần Quạt Việt Nam Cơ Khí Điện Lô B13/1 Đường 1 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 51 Công Ty TNHH Nghiệp Phát Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán B22/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 52 Công Ty Hộp Sắt Tovecan Bao Bì – Vật Liệu Lô A60/1-A61/2 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 53 Công Ty CP May Cholimex May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán B26-27 Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 54 Công Ty TNHH Công Nghiệp Sheng Kai Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng Lô A58/1 Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 55 Công Ty TNHH L & D Enterprise Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói Lô C26/1 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 56 Công Ty CP Nồi Hơi Việt Nam – Chi Nhánh Miền Nam Cơ Khí Lô B 13b/1, Đường 2aKCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 57 Công Ty TNHH Sx Dv Cơm Chợ Lớn Ăn Uống – Dịch Vụ Lô B69/2 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 58 Công Ty TNHH SX TM Dệt Thêu May Mỹ Dung May Mặc – Phụ Liệu Lô B23/2-B24/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 59 Công Ty TNHH Một Thành Viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc Đầu Tư – Dự Án Lô A59/I Đường Số 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 60 Ngân Hàng Tm CP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Cn Vĩnh Lộc Ngân Hàng Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 61 Công Ty TNHH Bao Bì Việt Trung Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán Lô B36-37/2 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 62 Công Ty TNHH Amw Việt Nam May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán C15-16/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 63 Công Ty TNHH Tmdv Vận Tải Trường Sơn Giấy – Vật Tư & Thiết Bị C25/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 64 Công Ty TNHH Ngọc Minh Xe Máy – Phụ Tùng Lô D6/1 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 65 Công Ty TNHH Lt Nhựa – Bao Bì Lô D4 Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 66 Công Ty TNHH Hyozaemon Saigon Nhà Bếp, Nhà Ăn – Thiết Bị & Dụng Cụ Lô 2a Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 67 Công Ty TNHH Cơ Khí Chen Hone Việt Nam Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất Lô D9b/1 Đường 1a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 68 Công Ty TNHH SX TMdv Nhật Long Nhựa – Sản Phẩm Lô C28/1-C29/1 Đường 2g KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 69 Công Ty TNHH Huynh Đệ Thuộc Da Hưng Thái Thuộc Da Lô A78, A79, A80, A81 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 70 Công Ty TNHH Tm Sx Tân Tân Lực Nhựa – Bao Bì A37/1 Đường 2d KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 71 Công Ty TNHH SX TM Công Nghiệp A.V.A.L Hóa Mỹ Phẩm A65/2-A72/2 Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 72 Công Ty TNHH New Hope Gia Cầm, Gia Súc – Thức Ăn & Thiết Bị Lô B17-18-19-20 Đường 2 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 73 Công Ty TNHH Kt Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán Lô C2/1 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 73 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Diana Unicharm Giấy Lô A51/I-A52/I Đường Số 2d, KCN Vĩnh Lộc , P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 75 Công Ty TNHH Nhãn Mác Yong Mei Bao Bì – In Bao Bì Lô Vb Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 76 Công Ty TNHH Even More Việt Nam Xe Máy – Phụ Tùng Lô 4b Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 77 Công Ty CP Cơ Điện Tuấn Phương Cửa Lô C7/2 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 78 Công Ty TNHH Chin Nan Hóa Nhựa- Cao Su Lô B6/Ii, Đường 2a, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM 79 Công Ty TNHH SX TM Mỹ Phẩm Vinh An Hóa Mỹ Phẩm Lô 5b Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 80 Công Ty TNHH SX TMdv Minh Hà Gia Vị & Nước Chấm Lô C42b/1 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM 81 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm Hóa Dược – Dược Liệu Lô B15/I, B16/I Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 82 Công Ty TNHH Bánh Kẹo Art Tango Thực Phẩm Lô B5/Ii Đường Số 2a – KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM 83 Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Đại Ngân Vận Chuyển & Giao Nhận Hàng Hóa Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 84 Công Ty TNHH Song Nga Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk Lô D3/I Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 85 Công Ty TNHH Nút Lý Minh May Mặc – Phụ Liệu Lô B4/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 86 Công Ty TNHH Quốc Tế Sheng Fa Việt Nam Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng Lô A63/2 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 87 Công Ty TNHH Kim Loại Hoành Tường Inox, Thép Không Gỉ Lô 8b Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 88 Công Ty TNHH Hsian Tai Quạt Điện & Linh Kiện Lô B1/I Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 89 Công Ty TNHH Hồng Việt In – Thiết Bị In Lô 8a Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM 90 Công Ty CP Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk Lô C27/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Xem Thêm  Cà phê phin là gì? Hướng dẫn pha cà phê phin cho người mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đâu là những địa điểm du lịch Trung Quốc mùa hè được yêu thích nhất?

Đâu là những địa điểm du lịch Trung Quốc mùa hè được yêu thích nhất?

Mùa hè đã đến rất gần, chắc hẳn bạn đang lên kế hoạch cho…
Trọn bộ kinh nghiệm tham quan Singapore Zoo khi du lịch Singapore

Trọn bộ kinh nghiệm tham quan Singapore Zoo khi du lịch Singapore

Singapore Zoo được biết đến là thiên đường của động vật hoang dã và…
Trọn bộ kinh nghiệm tham quan Singapore Zoo khi du lịch Singapore

Khám phá làng Cầu Vồng – Ngôi làng rực rỡ sắc màu tại Đài Loan

Khám phá làng Cầu Vồng – Ngôi làng rực rỡ sắc màu tại Đài Loan Xem…
Visa Nhật ủy thác và những điều cần biết